Ministeri de Cultura d’Espanya

Briefing

El Ministeri de Cultura d’Espanya sol•licita els nostres serveis per a fires de promoció exterior en el sector de l’audiovisual.

Les seves necessitats són de publicitat, transport de material i trasllat de personal durant la fira.

Se’ls hi proposa un vehicle rotulat amb la seva marca, el transport del material per la fira des d’Espanya i el trasllat del personal durant la fira. Reduint les seves despeses un 30%.

Objectiu: Imatge de la marca, Transport de materials i Trasllat de personal.

Propostes

Publicidad Ministerio de Cultura de España Publicidad Ministerio de Cultura de España
 

 

Resultat final

Notícia

�Foment de la participaci� i l�associacionisme de la Federaci� de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat�

Aquest projecte forma part, des de el 2007, de un conveni de col.laboraci� entre la Federaci� de Dones i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb el recolzament del Consell Consultiu de Dones del Baix Llobregat, per treballar per l�enfortiment de l�associacionisme aix� com incorporar propostes en les pol�tiques de g�nere al territori.

Aquest conveni t� l�aval tant de l�Institut Catal� de la Dona com de la Diputaci� de Barcelona.

Gr�cies a aquest projecte s�ha pogut con�ixer un estudi de les associacions al Baix Llobregat, es desenvolupen jornades i �s d�na suport a la Federaci� de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat.

Imatge de la noticia
Disseny web: atotarreu.com