Ministry of Culture of Spain

Briefing

The Ministry of Culture of Spain request our services for outside promotion fairs in the audiovisual sector.

Your needs are advertising, material transport and move of staff during the fairs.

It proposes a vehicle labelled with its brand, material transport for the fair from Spain and move of staff during the fair. Reducing costs by 30%.

Objective: Brand image, material transport and move of staff.

Proposals

Publicidad Ministerio de Cultura de España Publicidad Ministerio de Cultura de España
 

 

Final results

Notícia

�Foment de la participaci� i l�associacionisme de la Federaci� de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat�

Aquest projecte forma part, des de el 2007, de un conveni de col.laboraci� entre la Federaci� de Dones i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb el recolzament del Consell Consultiu de Dones del Baix Llobregat, per treballar per l�enfortiment de l�associacionisme aix� com incorporar propostes en les pol�tiques de g�nere al territori.

Aquest conveni t� l�aval tant de l�Institut Catal� de la Dona com de la Diputaci� de Barcelona.

Gr�cies a aquest projecte s�ha pogut con�ixer un estudi de les associacions al Baix Llobregat, es desenvolupen jornades i �s d�na suport a la Federaci� de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat.

Imatge de la noticia
Disseny web: atotarreu.com