Ministerio de Cultura de España

Briefing

El Ministerio de Cultura de España solicita nuestros servicios para ferias de promoción exterior en el sector de audiovisual.

Sus necesidades son de publicidad, transporte de material y traslado de personal durante la feria.

Se les propone un vehiculo rotulado con su marca, el transporte del material ferial desde España y el traslado del personal durante la feria. Reduciendo sus costes un 30%.

Objetivo: Imagen de la Marca, Transporte de materiales y Traslado de personal.

Propuestas

Publicidad Ministerio de Cultura de España Publicidad Ministerio de Cultura de España
 

 

Resultado final

Notícia

�Foment de la participaci� i l�associacionisme de la Federaci� de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat�

Aquest projecte forma part, des de el 2007, de un conveni de col.laboraci� entre la Federaci� de Dones i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb el recolzament del Consell Consultiu de Dones del Baix Llobregat, per treballar per l�enfortiment de l�associacionisme aix� com incorporar propostes en les pol�tiques de g�nere al territori.

Aquest conveni t� l�aval tant de l�Institut Catal� de la Dona com de la Diputaci� de Barcelona.

Gr�cies a aquest projecte s�ha pogut con�ixer un estudi de les associacions al Baix Llobregat, es desenvolupen jornades i �s d�na suport a la Federaci� de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat.

Imatge de la noticia
Disseny web: atotarreu.com